VELLUM DIPLOMA IN IT SKILLS PROGRAMMES                            

Δημόσιος και ιδιωτικός Τομέας Απαιτούν Πλέον Την Πιστοποίηση Πληροφορικής. Πιστοποιημένες Γνώσεις Μπορείτε Να Αποκτήσετε  Δίνοντας Εξετάσεις Σε Έναν Από Τους Εγκεκριμένους Από Τον ΕΟΠΠΕΠ Φορέα. Τα μαθήματα Εφαρμογών Γραφείου Του Microsoft Office Είναι Ένα Πλήρες Πρόγραμμα Σπουδών και Καλύπτει Όλες Τις Ανάγκες Για Πιστοποιημένη Γνώση Του Microsoft Office. Ξεκινήστε Με Ελάχιστες ή Και Καθόλου Γνώσεις Και Εμείς θα Σας Καθοδηγήσουμε, Με «Σίγουρα Βήματα», Στη Γνώση Επαγγελματικών Εφαρμογών Απαραίτητων Σε Κάθε Είδους Επαγγελματική Δραστηριότητα Σε Ιδιωτικό Και Δημόσιο Τομέα.Το Κέντρο Πληροφορικής PORTAL Είναι Το Μεγαλύτερο Φροντιστήριο VELLUM Στην Περιοχή Της Κομοτηνής, Τα Μαθήματα Τα Παρακολουθείτε Με Την Φυσική Σας Παρουσία Στο Χώρο Της Σχολής PORTAL Κάθε Μαθητής Δουλεύει Στον Δικό Του Υπολογιστή Σε Αίθουσα Των 8 Θέσεων. Ο Καθηγητής Χρησιμοποιεί Διαδραστικό Πίνακα Και Μηχάνημα Προβολής Για Την Καλύτερη Παρουσίαση Των Μαθημάτων. Εξασφαλίστε Την Θέση Εργασίας Που Διεκδικείτε, Υποδεικνύοντας Τις Γνώσεις Και Τα Προσόντα σας.

 


 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ


 

 

 

IT skills Standard Level 3ων Ενοτήτων

 

 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα

*Είναι Ιδανικό Σε Αρχάριους ή Προχωρημένους Χρήστες Του Υπολογιστή Και Χρησιμοποιείται Ύλη Προσαρμοσμένη Στις Απαιτήσεις Των Εξετάσεων Ωστε

Να Διασφαλιστεί Μια Ολοκληρωμένη Και Επιτυχής Εκπαίδευση Και Πιστοποίηση, Δημόσιος Και Ιδιωτικός Τομέας Απαιτούν Την Συγκεκριμένη Πιστοποίηση Πληροφορικής.

 

 

 

 

 IT Skills Standard 6 Ενοτήτων

 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Χρήση Υπολογιστών & Διαχείριση Αρχείων
 • Παρουσιάσεις
 • Βάσεις Δεδομένων

 

* Ενότητες Που Σας Χρειάζονται Ωστε Να Αποκτήσετε  Πιστοποίηση Για Να Καλύψετε Έτσι Ακόμα Και Τους Πιο Εξειδικευμένους Διαγωνισμούς Σε Δημόσιο Και Δήμους.

Είναι Ιδανικό Σε Αρχάριους ή Προχωρημένους Χρήστες Του Υπολογιστή Και Χρησιμοποιείται Ύλη Προσαρμοσμένη Στις Απαιτήσεις Των Εξετάσεων Ωστε Να Διασφαλιστεί Μια Ολοκληρωμένη Και Επιτυχής Εκπαίδευση Και Πιστοποίηση, Δημόσιος Και Ιδιωτικός Τομέας Απαιτούν Την Συγκεκριμένη Πιστοποίηση Πληροφορικής.

 

 

 

 IT Skills Proficiency

Προχωρημένη Πρακτική & Δεξιότητα... 

 • Υπηρεσίες Διαδικτύου και Κατασκευή Ιστοσελίδας
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Παρουσιάσεις
 • Βάσεις Δεδομένων

 * Για Τον Υποψήφιο Που Επιθυμεί Να Αποκτήσει Εξειδικευμένες Γνώσεις Των Παραπάνω Ενοτήτων Στοχεύοντας Σε Ένα Εξελισσόμενο Προσόν. Αξιολογεί Και Πιστοποιεί Ικανότητες Προχωρημένου Επιπέδου Σε Ένα Φάσμα Που Είναι Απαραίτητο Για Την Αποτελεσματική Χρήση Των Διαφόρων Εφαρμογών Της Τεχνολογίας Των Πληροφοριών, Όταν Χρησιμοποιούνται Συγκεκριμένες Εφαρμογές Λογισμικού. Χρησιμοποιείται Ύλη Προσαρμοσμένη Στις Απαιτήσεις Των Εξετάσεων Ωστε Να Διασφαλιστεί Μια Ολοκληρωμένη Και Επιτυχής Εκπαίδευση Και Πιστοποίηση.

 


 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Πιστοποιητικό Διασφάλισης των απαραίτητων Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων

των Στελεχών στον τομέα Γραμματειακής & Διοικητικής Υποστήριξης μιας

Επιχείρισης, Βιομηχανίας, Φορέα ή Οργανισμού Οργανισμού.Η εκπαίδευση

των Συγκεκριμένων Στελεχών Οφείλει να είναι Υψηλού Επιπέδου για να 

Μπορούν να Ανταπεξέρχονται Άριστα στα Καθήκοντα τους. Το Πιστοποιητικό Απευθύνεται - Ενδείκνυται για την Επιμόρφωση & Πιστοποίηση:

 • Των Νεοεισερχομένων στο Γραμματειακό Κλάδο
 • Των Υφιστάμενων Γραμματειακών & Διοικητικών Στελεχών Επιχειρήσεων, Οργανισμών ή άλλων Φορέων
 • Των Ανέργων Φοιτητών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι Ενδιαφέρονται να Σταδιοδρομήσουν στον Γραμματειακό Τομέα

 

 

Με Την Εγγραφή Του Στα Προγράμματα Σπουδών ο Κάθε Υποψήφιος Δικαιούται:

 • Σύστημα Εκμάθησης Τυφλού συστήματος Πληκτρολόγησης
 • Τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων σε πραγματικό περιβάλλον
 • Συνεχής Υποστήριξη 
 • Σύνταξη του Βιογραφικού του Σημειώματος

 Θα Μας Επιλέξετε Γιατί Η Παροχή Υπηρεσίας Μας Στο Συγκεκριμένο Αντικείμενο Είναι Άρτια Καταρτισμένη, Γιατί Είμαστε Ευέλικτη Και Προσαρμοστική Με τα Ωράρια, Γιατί Σεβόμαστε Την Αφοσίωση Του Κάθε Υποψηφίου, Γιατί Κινούμαστε Με Τιμές Πραγματικά Προσαρμοστικές, Γιατί Συνεργαζόμαστε Με Φορέα Πιστοποίησης Έγκυρο Και Αναγνωρισμένο Που Ξεχωρίζει!

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 

Στη σημερινή εποχή η εκμάθηση της Δακτυλογραφίας Ελληνικής αλλά και Αγγλικής, παίζει σημαντικό ρόλο

σε οποιοδήποτε τομέα καριέρας και μη. Η συγκεκριμένη δεξιότητα κρίνεται πολύτιμη όχι μόνο σε επαγγελματίες

γραμματείς αλλά και σε λοιπά γραμματειακά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, καθώς αναμφισβήτητα συντελεί

σε μια πιο παραγωγική και εποικοδομητική εργασία.

Αποτελεί το Ιδανικό Προσόν, για το άτομο που επιθυμεί να ξεχωρίσει, έχοντας στο ενεργητικό του,

αυτό το ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Πλεονέκτημα στην Ελληνική αλλά και Διεθνή ζώνη εργασίας.