ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3

άτομα με Ευχέρεια Λόγου και (εμπειρία) στης Δημόσιες Σχέσεις, για Συνεργασία με

Εταιρία που Αναπτύσσεται στη Ροδόπη ( ανάπτυξη-προώθηση).

Παρέχεται Συνεχής Κατεύθυνση, Καθοδήγηση, Εκπαίδευση - Προοπτικές Εξέλιξης.

Προϋπηρεσία όχι Απαραίτητη. 

Ώρες Επικοινωνίας: 11.00 - 13.00π.μ.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 25310.8 1 5 9 1 / Κιν. 6 9 3 4 5 6 2 9 2 2