Αγροτεμάχιο στην Πάνδροσο Κομοτηνής, 4 στρεμμάτων αρδευόμενο

δίπλα στο ποτάμι, πωλείται σε τιμή ευκαιρίας!!! Ρωτήστε μας

τηλ.επικοιν. 6937 271512 Αρβανίτης Η.