ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΓΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

     Το Εξεταστικό κέντρο πληροφορικής 

Προσφέρει δωρεάν την πρακτική άσκηση  στις βασικές ενότητες πληροφορικής.

Δικαιούχοι είναι όλοι οι άνεργοι και οι φοιτητές που έχουν την ανάγκη να αποκτήσουν γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή ώστε να διεκδικήσουν με τα κατάλληλα προσόντα την θέση εργασίας που επιδιώκουν. Ολοκληρώνοντας τήν πρακτική οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για τις θέσεις εργασίας του δημοσίου και τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και την πιστοποίηση πληροφορικής αναγνωρισμένη και απαραίτητη στον ιδιωτικό τομέα.  Ο υποψήφιος επιβαρύνεται μόνο το κόστος των εξετάσεων. Οι εξετάσεις διενεργούνται από φορέα εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πιστοποιητικό αποδεκτό από Α.Σ.Ε.Π. και για όλες τις προκηρύξεις).

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την συμμετοχή σας επικοινωνήστε στο τηλέφωνο (25310)81591.

www.eoppep.gr

www.cambridge-vellum.gr