Η απόκτηση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων της Πληροφορικής 

Αποτελεί Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα και Απαραίτητο Επαγγελματικό

Εφόδιο για την Επιτυχή Ολοκλήρωση των Σπουδών, την Ένταξη 

στην Αγορά Εργασίας, και την Επιτυχημένη Εξέλιξη της Καριέρας

Κάθε Ατόμου. Απευθύνεται σε Μαθητές, Φοιτητές, Άνεργους, και

Εργαζόμενους, είναι Ιδανικό για Κάθε Είδους Υποψήφιο. Δημόσιος και

Ιδιωτικός Τομέας Απαιτούν Πλέον την Πιστοποίηση Πληροφορικής,

το Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Γνώσης Υπολογιστών Μοριοδοτείται

Γενναία από το Ελληνικό Δημόσιο στους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,

«Επιβεβαιώνοντας» έτσι τη Σημασία που έχει τo Προσόν αυτό στην Αγορά Εργασίας

 

 

IT Skills StandardIT Skills Standard

IT Skills ProficiencyIT Skills Proficiency

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ