ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 57 & ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(πάνω από την Τράπεζα Πειραιώς στη Δημοτική Αγορά)

2ος Όροφος Κομοτηνή

Τ: 25310_81591

κιν.: 6937271512

fax: 25310_81592

email: arvan-h@otenet.gr